Trainingen

Lemke Consultants heeft een groot aantal trainingen ontwikkeld en gegeven. Altijd wordt er gewerkt vanuit de vraag van een klant, naar een praktische invulling die leidt tot een gewenst resultaat. De eigen kracht en mogelijkheden van de deelnemers staan centraal. We geloven niet in een standaard training, waarin een trucje wordt aangeleerd. Alle trainingen zijn maatwerk op deelnemersniveau én we werken met ervaringsleren. Er is altijd balans in praktische uitvoerbaarheid en theoretische onderbouwing.

 

totaal

 

In de trainingen nemen we de deelnemers mee in een voor hun herkenbare omgeving, of juist niet… Het kan ook dat een groep in een mentale en fysieke ‘rollercoaster’ wordt geplaatst, waardoor ze hun eigen grenzen en die van hun collega’s goed leren (h)erkennen.

De methodes (en leerstijlen) worden afgestemd op de deelnemers(groep). Dit maakt de training speciaal voor de klant en fris voor de trainer!

Voorbeelden van trainingen en modules:

Organisatiegericht:
Visievorming
Strategisch denken en handelen
Inzicht in de organisatie: Structuur
Inzicht in de organisatie: Cultuur
SWOT analyse
Out of the box denken
Jaarplan opstellen
Jaarplannen implementeren
Omgaan met prestatie-indicatoren
Verandermanagement
Competentiemanagement
Kennismanagement
Het nieuwe werkenProject management
Proces management
Planning & Control 
Communicatiemodules:
Communicatie algemeen
Feedback geven
Luisteren
Spiegelen
Presenteren
Presentaties maken
Gesprekstechnieken
Onderhandelen
Effectief vergaderen
Spelling Nederlands

Kwaliteitssysteem gerelateerd:
Kwaliteitsmanagement
Auditor kwaliteitssystemen
Klachtenmanagement
Verhoging Klanttevredenheid
Verhoging Medewerkerstevredenheid
Functieomschrijvingen opstellen

Gedragsmodules:
Klantgericht handelen
Ambassadeur van de organisatie
Persoonlijke effectiviteit
Timemanagement
RET
Enneagram
De Gunfactor: persoonlijke gunning
Sociale vaardigheden
Omgaan met lastige types
Netwerken
Verkooptraining
Leiderschap
Solliciteren
Omgaan met agressie en geweld
Motiveren
Functioneren in een team
Team effectiviteit
Teambuilding
Algemeen op maat: 
MS Word, Excel en PowerPoint
Diverse combinaties met outdoor activiteiten op (buitenlandse) locaties