Klantgericht handelen 2

Next level

Het doel van klantgericht handelen 2 is de medewerkers in hun verdere groei bij de klant te ondersteunen, vanuit de doelstellingen en kaders van hun eigen bedrijf. Hierbij wordt gestuurd op de volgende resultaten:
Breder bewustzijn van klantprocessen
Meerwaarde van het eigen bedrijf in producten voor de klant en nieuwe relaties te vertalen
Persoonlijk bewustzijn van (on)mogelijkheden en wensen, wat leidt tot een concreet plan voor ontwikkeling (POD)
‘(Her)enthousiasmeren’ (voor zover nodig)

Opbouw van de training
De training beslaat meerdere dagen, waarin de medewerker vanuit zichzelf kijkt naar diverse onderwerpen. Om het belang en specifieke karakter te onderstrepen, zal voorafgaand aan de training een intake door de leidinggevende worden gedaan. Het doel hiervan is een zo effectief mogelijke samenstelling van de groep en bewustzijn van de kandidaten.

De training start met persoonlijke effectiviteit. Hier leren de kandidaten vanuit persoonstypologieën naar zichzelf en naar anderen kijken. Timemanagement en rationele effectiviteit voegen inzicht en middelen toe, om vanuit de juiste keuzes, slagvaardig te kunnen handelen.

In het onderdeel Visie & Strategie worden de deelnemers meegenomen in een marktanalyse van hun eigen bedrijf. Hierbij krijgt men een beeld van de krachtenvelden en ontwikkelingen in de markt. Dit beeld wordt gebruikt om de SWOT-elementen van het bedrijf te bepalen. De Salesafdeling van het bedrijf maakt een aansluitende presentatie over hoe er met de klanten(indeling) wordt gewerkt.

Communicatie is in klantgericht handelen essentieel. Er wordt uitvoerig stil gestaan bij de achtergrond van communicatie. De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatie en gewenste vaardigheden worden aangeleerd. Luisteren is in dit kader een zeer belangrijke vaardigheid, die de basis vormt van het handelen.

De presentatietechnieken of het presenteren wordt specifiek geoefend, omdat blijkt dat menige consultant hier moeite mee heeft en dit in hun werk toch veelvuldig voorkomt.

Naast presenteren worden ook enkele andere communicatiesituaties uitgediept: intake, vergaderen, instructie geven, advies geven, motiveren en enthousiasmeren én slechtnieuws gesprekken voeren.

Netwerken is de ‘jus’ van het klantgericht handelen. Ook hier blijken een groot aantal medewerkers het lastig te vinden, om zich lekker te kunnen uitleven in het netwerken. Om hierin verlichting te brengen worden de volgende onderwerpen besproken en geoefend:

  • Wat is netwerken?
  • Netwerkdoelstellingen
  • Netwerk in kaart brengen
  • Netwerk opbouwen
  • Netwerkvaardigheden
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Positioneren
  • Gebruik van hulpmiddelen

De evaluatie met de managers sluit de training af. Alle deelnemers krijgen na afloop van de module ‘netwerken’ een opdracht om een doelstelling te formuleren, waarin ze d.m.v. netwerken een klantgerelateerd resultaat bereiken (nieuwe opdracht o.i.d.). 2 maanden na de laatste bijeenkomst, presenteren ze hun doelstelling en behaalde resultaat aan de managers, waarbij ook duidelijk wordt hoe het geleerde in praktijk is gebracht en wat het hun heeft opgeleverd.