Waar zijn we vooral trots op?!

navigator

 

 

 

 

De ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector volgen elkaar met hoog tempo op. Door de politiek ingegeven, verandert er continu iets.

Vanuit de overtuiging dat arbeidsparticipatie tot een hogere kwaliteit van leven leidt en vanuit de wetenschap dat jongeren met een beperking moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt, hebben Hein Kars en Jan Erik Lemke in samenwerking met enorm veel belanghebbenden het project Navigator ontwikkeld.

Zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk en uit de uitkering, dat is het doel van Navigator. Daarmee wordt meedoen in de participatiemaatschappij een feit en neemt het beroep doen op zorg en uitkering af.

De navigator stippelt samen met jongeren, ouders en school een route uit, faciliteert via vooraf vastgelegde etappes en tussenstations én bij ‘files en versperringen’ helpt de navigator de jongere via een alternatieve route naar de eindbestemming: werk. Op overgangsmomenten (van school naar school, van school naar werk) zorgt de navigator voor hulp en ondersteuning. De navigator brengt samenhangende hulp- en dienstverlening dichter bij en houdt de jongere in beeld van 12-27 jaar, dus ook als deze van school is en aan het werk is.

Samenwerkingspartners zijn: gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa & Hunze, Werkplein Baanzicht, UWV WERKbedrijf, MKB Noord/VNO NCW, Werkscholen, PrO Assen, De Atlas (cluster 4 school), WA van Lieflandschool Assen (cluster 3 school) en ProREC Noord Nederland.

Navigator wordt mogelijk gemaakt door betrokken gemeenten, provincie Drenthe, MEE Drenthe en Instituut GAK.

Voor meer informatie: www.navigatordrenthe.nl