Categorie Klantgerichthandelen 1

Hoe word ik een ambassadeur?

totality002-1totality002-2

Lees meer

Klantgericht handelen 1

De instroomtraining

Uitgangspunten
De doelstelling van deze training is de deelnemers middelen, ideeën en handvatten te geven, om zichzelf en/in het eigen bedrijf te leren kennen. Het resultaat is een enthousiaste nieuwe medewerker bij de klant.

Hiertoe zullen de volgende vragen worden ingevuld:
- Wie ben ikzelf?
- Wie/wat is en doet mijn bedrijf (ken ik mijn eigen bedrijf)?
- Wie zijn mijn huidige klanten?
- Wie zijn potentiële (prospectieve) klanten (marktgebied)?
- Hoe zien praktisch uitvoerbare doelstellingen eruit?
- Hoe kunnen we met collegae synergie in netwerken bereiken?

Als uitgangspunt voor en het welslagen van dit programma noemen we hier een aantal randvoorwaarden:
- deelnemers zijn bereid om zich open en dus kwetsbaar op te stellen;
- een volledige inzet is een absolute mus...

Lees meer