Categorie Overzicht nieuwsberichten

Nu ook CRKBO geregistreerd docent

CRKBO_DocentDe Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Aangezien we vaak werken voor onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, is Jan Erik Lemke CRKBO geregistreerd docent.

Lees meer

Hoe word ik een ambassadeur?

totality002-1totality002-2

Lees meer

Waar zijn we vooral trots op?!

navigator

De ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector volgen elkaar met hoog tempo op. Door de politiek ingegeven, verandert er continu iets.

Vanuit de overtuiging dat arbeidsparticipatie tot een hogere kwaliteit van leven leidt en vanuit de wetenschap dat jongeren met een beperking moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt, hebben Hein Kars en Jan Erik Lemke in samenwerking met enorm veel belanghebbenden het project Navigator ontwikkeld.

Zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk en uit de uitkering, dat is het doel van Navigator. Daarmee wordt meedoen in de participatiemaatschappij een feit en neemt het beroep doen op zorg en uitkering af.

De navigator stippelt samen met jongeren, ouders en school een route uit, faciliteert via vooraf vastgelegde etappes en tussenstat...

Lees meer

Rollen

Wat kunt u verwachten?

kompasroos mogelijkheden003 copyVanuit een technisch bedrijfskundige achtergrond, kan een diverse invulling worden gegeven aan uw vraag. In de hoedanigheid van adviseur, projectleider, interim manager, bemiddelaar, onderzoeker, trainer en/of coach wordt u op maat geholpen.

Het doel is om, gebruik makend van uw mogelijkheden, een optimale oplossing voor uw vraag te creëren. Wij gaan tot het uiterste om de afspraken en verwachtingen waar te maken.

Mensgericht, innovatief, pragmatisch, enthousiasmerend, professioneel, resultaatgericht, vertrouwen en plezier in het werk zijn begrippen die Lemke Consultants kenmerken.

Lees meer

Trainingen

mindmapNaast de beschreven werkzaamheden, hebben wij de volgende trainingen:

 • Inzicht in visie en strategie
 • Klantgericht handelen
 • Netwerken
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Time-management
 • Effectief communiceren
 • Presentatietechnieken
 • MS Excel voor zorg- en welzijnsorganisaties
 • MS PowerPoint voor zorg- en welzijnsorganisaties
 • MS Excel op maat voor integrale vroeghulp
 • Diverse trainingen en activiteiten op maat

Al deze trainingen gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, zijn direct in de praktijk toepasbaar en geven mensen lol en enthousiasme in hun werk. Ze worden altijd op maat naar de groep vormgegeven.

Lees meer