Categorie Overzicht nieuwsberichten

Nu ook CRKBO geregistreerd docent

CRKBO_DocentDe Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Aangezien we vaak werken voor onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, heeft Jan Erik Lemke de audit doorstaan en is hij nu ook CRKBO geregistreerd docent.

Lees meer

Hoe word ik een ambassadeur?

totality002-1totality002-2

Lees meer

Site is vernieuwd

Lemke Consultants heeft een nieuwe site lay-out gelanceerd. Door eigenlijk een luxe-situatie was het niet nodig om de website voor promotie te gebruiken. Ooit is de eerste site gemaakt ‘om toch vindbaar te zijn’. We waren echter niet tevreden met de destijds gekozen vormgeving en dus is deze nieuwe lay-out gemaakt, met dank aan Amko Hartman van Certigon!

We horen graag of u deze nieuwe vorm waardeert; maak het alstublieft kenbaar via de like-button op de facebookpagina van Lemke Consultants…

Bedankt en veel bezoekplezier!

Certigon-logo

Lees meer

Waar zijn we mee bezig?!

navigator

De ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector volgen elkaar met hoog tempo op. Door de politiek ingegeven, verandert er continu iets.

Vanuit de overtuiging dat arbeidsparticipatie tot een hogere kwaliteit van leven leidt en vanuit de wetenschap dat jongeren met een beperking moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt, hebben Hein Kars van MEE Drenthe en Jan Erik Lemke het project Navigator ontwikkeld.

Zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk en uit de uitkering, dat is het doel van Navigator. Daarmee wordt meedoen in de participatiemaatschappij beoogd en ook een afnemend beroep op zorg en uitkering.

De navigator stippelt samen met jongeren, ouders en school een route uit, faciliteert jongeren via vooraf vastgelegde etappes en tussenstations en bij ‘files en ver...

Lees meer

Rollen

Wat kunt u verwachten?

kompasroos mogelijkheden003 copyVanuit een technisch bedrijfskundige achtergrond, kan een diverse invulling worden gegeven aan uw vraag. In de hoedanigheid van adviseur, projectleider, interim manager, bemiddelaar, onderzoeker, trainer en/of coach wordt u op maat geholpen.

Het doel is om, gebruik makend van uw mogelijkheden, een optimale oplossing voor uw vraag te creëren. Wij gaan tot het uiterste om de afspraken en verwachtingen waar te maken.

Mensgericht, innovatief, pragmatisch, enthousiasmerend, professioneel, resultaatgericht, vertrouwen en plezier in het werk zijn begrippen die Lemke Consultants kenmerken.

Lees meer

Trainingen

mindmapNaast de beschreven werkzaamheden, hebben wij de volgende trainingen:

 • Inzicht in visie en strategie
 • Klantgericht handelen
 • Netwerken
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Time-management
 • Effectief communiceren
 • Presentatietechnieken
 • MS Excel voor zorg- en welzijnsorganisaties
 • MS PowerPoint voor zorg- en welzijnsorganisaties
 • MS Excel op maat voor integrale vroeghulp
 • Diverse trainingen en activiteiten op maat

Al deze trainingen gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, zijn direct in de praktijk toepasbaar en geven mensen lol en enthousiasme in hun werk. Ze worden altijd op maat naar de groep vormgegeven.

Lees meer