Categorie Klantgerichthandelen 2

Klantgericht handelen 2

Next level

Het doel van klantgericht handelen 2 is de medewerkers in hun verdere groei bij de klant te ondersteunen, vanuit de doelstellingen en kaders van hun eigen bedrijf. Hierbij wordt gestuurd op de volgende resultaten:
Breder bewustzijn van klantprocessen
Meerwaarde van het eigen bedrijf in producten voor de klant en nieuwe relaties te vertalen
Persoonlijk bewustzijn van (on)mogelijkheden en wensen, wat leidt tot een concreet plan voor ontwikkeling (POD)
‘(Her)enthousiasmeren’ (voor zover nodig)

Opbouw van de training
De training beslaat meerdere dagen, waarin de medewerker vanuit zichzelf kijkt naar diverse onderwerpen. Om het belang en specifieke karakter te onderstrepen, zal voorafgaand aan de training een intake door de leidinggevende worden gedaan...

Lees meer