Trainingen

mindmapNaast de beschreven werkzaamheden, hebben wij de volgende trainingen:

 • Inzicht in visie en strategie
 • Klantgericht handelen
 • Netwerken
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Time-management
 • Effectief communiceren
 • Presentatietechnieken
 • MS Excel voor zorg- en welzijnsorganisaties
 • MS PowerPoint voor zorg- en welzijnsorganisaties
 • MS Excel op maat voor integrale vroeghulp
 • Diverse trainingen en activiteiten op maat

Al deze trainingen gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, zijn direct in de praktijk toepasbaar en geven mensen lol en enthousiasme in hun werk. Ze worden altijd op maat naar de groep vormgegeven.