Nu ook CRKBO geregistreerd docent

CRKBO_DocentDe Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Aangezien we vaak werken voor onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, is Jan Erik Lemke CRKBO geregistreerd docent.

Lees meer

Hoe word ik een ambassadeur?

totality002-1totality002-2

Lees meer

Waar zijn we vooral trots op?!

navigator

De ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector volgen elkaar met hoog tempo op. Door de politiek ingegeven, verandert er continu iets.

Vanuit de overtuiging dat arbeidsparticipatie tot een hogere kwaliteit van leven leidt en vanuit de wetenschap dat jongeren met een beperking moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt, hebben Hein Kars en Jan Erik Lemke in samenwerking met enorm veel belanghebbenden het project Navigator ontwikkeld.

Zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk en uit de uitkering, dat is het doel van Navigator. Daarmee wordt meedoen in de participatiemaatschappij een feit en neemt het beroep doen op zorg en uitkering af.

De navigator stippelt samen met jongeren, ouders en school een route uit, faciliteert via vooraf vastgelegde etappes en tussenstat...

Lees meer

Rollen

Wat kunt u verwachten?

kompasroos mogelijkheden003 copyVanuit een technisch bedrijfskundige achtergrond, kan een diverse invulling worden gegeven aan uw vraag. In de hoedanigheid van adviseur, projectleider, interim manager, bemiddelaar, onderzoeker, trainer en/of coach wordt u op maat geholpen.

Het doel is om, gebruik makend van uw mogelijkheden, een optimale oplossing voor uw vraag te creëren. Wij gaan tot het uiterste om de afspraken en verwachtingen waar te maken.

Mensgericht, innovatief, pragmatisch, enthousiasmerend, professioneel, resultaatgericht, vertrouwen en plezier in het werk zijn begrippen die Lemke Consultants kenmerken.

Lees meer

‘Rollercoaster’ trainingen

Om mensen open te stellen voor verandering en daardoor verder te komen in hun persoonlijke ontwikkeling, verzorgen we trainingen waarbij fysieke en mentale belasting de deelnemers hun grenzen laat verkennen. De deelnemers worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf én uit de groep te halen.

Deze trainingen zijn zeer specifiek met de opdrachtgever vormgegeven. Organisaties als NXP, LEGO en Valori hebben hiervan gebruik gemaakt voor een leiderschapstraining, toekomstbepaling, opbouw van een projectteam, internationale samenwerking ICT-team en de vormgeving van een 2-jarig ontwikkeltraject.
De trainingen zijn uitgevoerd in Hongarije, waar een schitterende ambiance van cultuur, outdoor en diepgang tot verrassende resultaten hebben geleid.

In deze trainingen voeren de deelnemers opdrachten ui...

Lees meer

Klantgericht handelen 1

De instroomtraining

Uitgangspunten
De doelstelling van deze training is de deelnemers middelen, ideeën en handvatten te geven, om zichzelf en/in het eigen bedrijf te leren kennen. Het resultaat is een enthousiaste nieuwe medewerker bij de klant.

Hiertoe zullen de volgende vragen worden ingevuld:
- Wie ben ikzelf?
- Wie/wat is en doet mijn bedrijf (ken ik mijn eigen bedrijf)?
- Wie zijn mijn huidige klanten?
- Wie zijn potentiële (prospectieve) klanten (marktgebied)?
- Hoe zien praktisch uitvoerbare doelstellingen eruit?
- Hoe kunnen we met collegae synergie in netwerken bereiken?

Als uitgangspunt voor en het welslagen van dit programma noemen we hier een aantal randvoorwaarden:
- deelnemers zijn bereid om zich open en dus kwetsbaar op te stellen;
- een volledige inzet is een absolute mus...

Lees meer

Klantgericht handelen 2

Next level

Het doel van klantgericht handelen 2 is de medewerkers in hun verdere groei bij de klant te ondersteunen, vanuit de doelstellingen en kaders van hun eigen bedrijf. Hierbij wordt gestuurd op de volgende resultaten:
Breder bewustzijn van klantprocessen
Meerwaarde van het eigen bedrijf in producten voor de klant en nieuwe relaties te vertalen
Persoonlijk bewustzijn van (on)mogelijkheden en wensen, wat leidt tot een concreet plan voor ontwikkeling (POD)
‘(Her)enthousiasmeren’ (voor zover nodig)

Opbouw van de training
De training beslaat meerdere dagen, waarin de medewerker vanuit zichzelf kijkt naar diverse onderwerpen. Om het belang en specifieke karakter te onderstrepen, zal voorafgaand aan de training een intake door de leidinggevende worden gedaan...

Lees meer

Presenteren

De training professioneel presenteren bestaat uit de volgende onderdelen:

‘Nulmeting’: De cursisten bereiden zonder verdere instructie een presentatie over zichzelf voor, waarin ze aangeven:

 • wat ze met presentatievaardigheden willen en waarom ze dit nodig achten
 • wat ze daarvoor willen/moeten leren en wat ze verder nodig hebben.

De gepresenteerde leerpunten worden aangevuld met de kritieke punten uit het commentaar van de toehoorders van deze presentatie: de 3 medecursisten en betrokken manager(s). Zij zullen ter ondersteuning hiervoor een checklist ontvangen.

Duur: 2 uren voor 4 cursisten totaal.

De training zal maatgericht op de benoemde punten worden toegesneden.

Training van de cursisten op de volgende onderdelen:

Deel 1: Gebruik van MS PowerPoint:
Een introductie en uitleg over d...

Lees meer

Trainingen

mindmapNaast de beschreven werkzaamheden, hebben wij de volgende trainingen:

 • Inzicht in visie en strategie
 • Klantgericht handelen
 • Netwerken
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Time-management
 • Effectief communiceren
 • Presentatietechnieken
 • MS Excel voor zorg- en welzijnsorganisaties
 • MS PowerPoint voor zorg- en welzijnsorganisaties
 • MS Excel op maat voor integrale vroeghulp
 • Diverse trainingen en activiteiten op maat

Al deze trainingen gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, zijn direct in de praktijk toepasbaar en geven mensen lol en enthousiasme in hun werk. Ze worden altijd op maat naar de groep vormgegeven.

Lees meer